บริการงาน Inkjet ผ้า พิมพ์ผ้า พิมพ์ลายผ้า พิมพ์งานลงบนผืนผ้า ทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ควรรู้ในการสั่งงาน

การสั่งงานพิมพ์
- สามารถสั่งงานพิมพ์ ขั้นต่ำ 1 ตารางเมตร (ขนาด100 x100 ซม.)
- ไม่จำกัดขนาด จำนวน สี และลวดลาย สามารถคละแบบ จำนวน และสีได้

การคำนวณราคา
- จะคิดตามขนาดของชิ้นงาน รวมขอบ และการเผื่อผ้าเรียบร้อยแล้ว (ไม่ได้คิดราคาจากหน้ากว้างผ้าหากมีงานเป็นชิ้น)
- หากชิ้นงานพิมพ์ไม่ถึง 1 ตรม. คิดราคาเป็น 1 ตรม.
**อย่างไรก็ตามควรจะส่งไฟล์งาน เพื่อคำนวณราคาก่อนสั่งงานทุกครั้ง

การเตรียมไฟล์งาน
- จะต้องเป็นไฟล์ ที่เหมาะกับงานพิมพ์ เช่น ควรตั้งค่าไฟล์งานเป็น CMYK
- สกุลงานที่สามารถส่งพิมพ์ได้ *AI *PSD *EPS *PDF *JPG *TIF เป็นต้น
- ค่าความละเอียดขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือต้องไม่ต่ำกว่า 100-150 dpi.
**(สามารถเช็คความละเอียด ไฟล์ 100% ในแต่ละสกุลนั้น ๆ)

การส่งตัวอย่างผ้า เพื่อทดลองสี
- หากเป็นผ้าทางลูกค้า ควรจะส่งผ้ามาทดสอบสีก่อนเสมอ (ขนาดจะต้องไม่ต่ำว่าA3 หรือ 1 เมตร)
- การ Proof จะทำในขนาด A5 2-3 เฉดสี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายหากมีการสั่งผลิต)
- หากต้องการขึ้นแบบขนาดเท่าของจริง จะต้องสั่งงานเป็น 1 ตรม.
- ระยะเวลาการ Proof จะอยู่ภายในเวลา 1 วันทำการ

การส่งไฟล์งาน
- สามารถนัดพบเพื่อรับ - ส่งไฟล์งาน นอกสถานที่ หรือ ส่งที่ออฟฟิต ได้ทุกเวลา
- หรือส่ง EMS เป็น CD DVD หรือ Upload File ผ่านทาง E-mail ได้ทุกเวลา

การสั่งผลิต
- ระยะเวลาการผลิต ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งผลิต โดยปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ
     งาน 1 ตรม. ขึ้นไป ใช้เวลาในการผลิต 3-5 วัน
     งาน 100 ตรม. ขึ้นไป ใช้เวลาในการผลิต 7-10 วัน
     งาน 500 ตรม. ขึ้นไป ใช้เวลาในการผลิต 10-20 วัน
     งาน 1000 ตรม. ขึ้นไป ใช้เวลาในการผลิต 25-30 วัน
     **หรือขึ้นอยู่กับจำนวนงาน ณ ช่วงเวลนั้น
- และจะเริ่มผลิตชิ้นงานหลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การรับงาน
- สามารถนัดพบเพื่อส่ง - รับงาน ได้ตามแต่สะดวก
- หากจัดส่งทาง EMS จะคิดค่าใช้จ่ายต่างหาก รวมค่าบรรจุหีบห่อ และคำนวณน้ำหนัก

การชำระเงิน
- ชำระเป็นเงินสด เช็คเงินสด โอนผ่านทางบัญชี ก่อนการสั่งงาน
- หรือหลังส่งมอบงาน แล้วแต่ความเหมาะสม

การรับประกันงาน
- จะรับประกันภายใน 3 วัน ในกรณี งานพิมพ์ และ สี เท่านั้น
- ควรจะเช็คงานก่อน รับมอบงาน ทุกครั้งบริการอื่น ๆ

นอกเหนือจากงานพิมพ์แล้ว เรายังสามารถจัดหาอุปกรณ์ และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานผ้าของคุณได้ อาทิ การออกแบบอาร์ตเวิร์ค ตัดเย็บตามรูปแบบต่าง ๆ การตัดด้วยความร้อน เจาะตาไก่ เย็บติดตีนตุ๊กแก เย็บห่วง แย็บหูแขวน เย็บเชือก - ร้อยเชือก หรือจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ท่อ เสาธง เชือก Roll-Up X-Stand หรือการเข้ากรอบ เข้าเฟรม จัดหาวัสดุอื่น ๆ กระบรรจุห่อ การติดตั้ง